Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 iunie 2021 – Ungaria/Parlamentul European

(Cauza C-650/18)1

[Acțiune în anulare – Articolul 7 alineatul (1) TUE – Rezoluția Parlamentului European referitoare la o propunere prin care invită Consiliul Uniunii Europene să stabilească existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor pe care se întemeiază Uniunea – Articolele 263 și 269 TFUE – Competența Curții – Admisibilitatea acțiunii – Act atacabil – Articolul 354 TFUE – Reguli referitoare la calculul voturilor în Parlament – Regulamentul de procedură al Parlamentului – Articolul 178 alineatul (3) – Noțiunea de „voturi exprimate” – Abțineri – Principiile securității juridice, egalității de tratament, democrației și cooperării loiale]

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: inițial M. Z. Fehér, G. Tornyai și Zs. Wagner, ultreior M. Z. Fehér, agenți)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: F. Drexler, N. Görlitz și T. Lukácsi, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Repubica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Ungaria suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.

Republica Polonă suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 436, 3.12.2018.