Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 юни 2012 г. — Ciora/Комисия

(Дело F-11/12)

Език на производството: румънски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________