Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 19. marts 2013 – Infante García-Consuegra mod Kommissionen

(Sag F-10/12) 1

(Personalesag – løn– dagpenge – forflyttelse – tildeling af dagpenge – tjenestemand, som er ejer af en lejlighed beliggende på det nye tjenestested – bevis for at have afholdt omkostninger forårsaget af midlertidig bosættelse på det nye tjenestested)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Joaquín Infante García-Consuegra (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at tildele sagsøgeren dagpenge

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af José Joaquín Infante García-Consuegras omkostninger.

José Joaquín Infante García-Consuegra bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 29.