Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 19. märtsi 2013 otsus – Infante García-Consuegra versus komisjon

(kohtuasi F-10/12)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Päevaraha – Üleviimine – Päevaraha maksmine – Ametnik, kellele kuulub uues teenistuskohas eluase – Tõend kulude kohta, mis on kantud uues teenistuskohas ajutisel sisseseadmisel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Joaquín Infante García-Consuegra (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjon otsus, millega keelduti hagejale päevaraha maksmisest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool José Joaquín Infante García-Consuegra kohtukuludest.

Jätta pool José Joaquín García-Consuegra kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 65, 3.3.2012, lk 29