Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete – Di Prospero kontra Bizottság

(F-12/12. sz. ügy)1

„Közszolgálat – Kinevezés – Valamely versenyvizsgán azt követően való megfelelés, hogy a felperest valamely ítélet végrehajtásaképpen hívták fel a versenyvizsgán való részvételre – A besorolási fokozatban visszaható hatállyal történő kinevezés”

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rita Di Prospero (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek 2010. január 1-jére visszaható hatállyal az AD11 besorolási fokozatba történő besorolása iránti kérelmét elutasító hallgatólagos bizottsági határozat megsemmisítése, valamint az állítólag bekövetkezett kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2011. október 18-i határozatát, amely megtagadja, hogy R. Di Prosperót 2010. január 1-jétől kezdve az AD11 besorolási fokozatba sorolja be.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a R. Di Prospero részéről felmerült költségeket is.

____________

1 HL C 138., 2012.5.12., 32. o.