Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – Di Prospero/Comisia

(Cauza F-12/12)1

„Funcție publică – Numire – Reușită în cadrul unui concurs ca urmare a invitării reclamantului de a participa în vederea executării unei hotărâri – Numire în grad cu efect retroactiv”

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot şi C. Bernard-Glanz, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanţi: J. Currall şi B. Eggers, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei de respingere a cererii reclamantei de încadrare a acesteia în gradul AD 11 cu efect retroactiv începând de la 1 ianuarie 2010 și cerere de reparare a prejudiciului pretins suferit

Dispozitivul

Anulează Decizia din 18 octombrie 2011 a Comisiei Europene prin care doamnei Di Prospero i-a fost refuzată încadrarea în gradul AD 11 cu efect retroactiv începând de la 1 ianuarie 2010.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Di Prospero.

____________

1     JO C 138, 12.5.2012, p. 32.