Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2016. július 21-i ítélete – CC kontra Parlament

(F-9/12 RENV. sz. ügy)

(Közszolgálat – Megsemmisítést követően a Törvényszék elé utalás – Kártérítési kereset – Szerződésen kívüli felelősség – Az alkalmassági lista kezelése során elkövetett hibák – Nyílt versenyvizsga – EUR/A/151/98. számú versenyvizsga-felhívás – Egyenlő bánásmód – A [bizalmas]1 ítélet végrehajtására irányuló intézkedések – Az európai ombudsman vizsgálata)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CC (képviselő: G. Maximini ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és E. Despotopoulou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament arra kötelezése iránti kérelem, hogy térítse meg az általa a tartaléklistája kezelésében elkövetett hibák miatt a felperest állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kárt.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Parlamentet, hogy fizessen CC részére 12 000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit és köteles viselni a CC részéről az F-9/12., T-457/13. P. és F-9/12 RENV. sz. ügyekben felmerült költségeket.

____________

1 Kitakart bizalmas adatok.