Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 21 iulie 2016 – CC/Parlamentul

(Cauza F-9/12 RENV)

(Funcţie publică – Trimitere spre rejudecare la Tribunal după anulare – Acțiune în despăgubire – Răspundere extracontractuală – Greșeli săvârșite în administrarea listei de candidați eligibili – Concurs general – Anunțul de concurs EUR/A/151/98 – Egalitate de tratament – Măsuri de executare a unei hotărâri [confidențial] 1 – Anchetă a Ombudsmanului European)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: CC (reprezentant: G. Maximini, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Ecker și E. Despotopoulou, agenți)

Obiectul

Cerere de obligare a Parlamentului European la repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamantă prin greșeli săvârșite în administrarea listei de rezervă

Dispozitivul

Obligă Parlamentul European la plata sumei de 12 000 de euro către CC.

Respinge în rest acțiunea.

Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată este obligat să suporte cheltuielile efectuate de CC în cauzele F-9/12, T-457/13 P și F-9/12 RENV.

____________

1 Date confidențiale ocultate