Language of document :

Personaldomstolens beslut av den tredje kammaren den 16 juni 2011- Kerstens mot kommissionen

(Mål F-97/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 13, 15.1.2011.