Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Ashbrook ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-99/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Michael Ashbrook (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujami advokatų B. Cortese, C. Cortese ir F. Spitaleri

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamus atsakovės sprendimus apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų mėnesinio darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 %, tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, ir prašymas atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-99/10, Michael Ashbrook ir kt. prieš Komisiją.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 13, 2011 1 15, p. 42.