Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Ashbrook a i./Komisia

(vec F-99/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxembursko) a i. (v zastúpení: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí žalovanej prijatých vo forme výplatných pások žalobcov o obmedzení úpravy ich mesačných platov od júla 2009 na zvýšenie o 1,85 % v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009 a žaloba o náhradu škody

Výrok

1.    Konanie o žalobe F-99/10, Michael Ashbrook a i./Komisia, sa zastavuje.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 42.