Language of document :

Beroep ingesteld op 5 oktober 2010 - Ashbrook e.a. / Commissie

(Zaak F-99/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: B. Cortese, C. Cortese en F. Spitaleri, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluiten van de verwerende partij om de aanpassing van hun bezoldiging in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 met ingang van 1 juli 2009 te beperken tot 1,85 %, en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de op verzoekers' salarisafrekeningen over de maanden januari 2010 en volgende en in hun nabetalingen over het jaar 2009 weergegeven besluiten van de Commissie, voor zover deze een aanpassingspercentage van 1,85 % in plaats van 3,7 % toepassen;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het verschil tussen de bezoldiging die tot de datum van de uitspraak van het arrest in deze zaak krachtens verordening nr. 1296/09 is betaald en die welke hun had moeten worden betaald, indien de aanpassing juist was berekend, vermeerderd met rente tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties voor de betrokken periodes heeft vastgesteld, vermeerderd met drieënhalve punt, en wel vanaf de datum waarop de gevorderde bedragen verschuldigd waren;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________