Language of document :

Acțiune introdusă la 5 octombrie 2010 - Ashbrook și alții/Comisia

(Cauza F-99/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxemburg) și alții (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese și F. Spitaleri, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtei, preluate în fişele de remuneraţie ale reclamanţilor, de a limita ajustarea salariilor lunare, începând cu luna iulie 2009, la o mărire de 1,85% în cadrul ajustării anuale a remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1269/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 şi cererea de despăgubire

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Comisiei care se regăsesc în fişele de salarizare începând cu luna ianuarie 2010, precum şi în fişele restanţelor salariale pentru anul 2009, în măsura în care se referă la acestea;

obligarea Comisiei la rambursarea diferenţei dintre sumele retribuţiilor plătite în aplicarea Regulamentului nr. 1296/09 până la data pronunţării hotărârii în prezenta cauză şi sumele pe care ar fi trebuit să le încaseze reclamanţii dacă ajustarea s-ar fi calculat corect, împreună cu dobânzi de întârziere în funcție de rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operaţiunile principale de refinanţare aplicabilă în perioadele vizate, majorată cu 3,5 puncte, începând de la data la care trebuia achitată datoria principală;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________