Language of document :

Kanne 5.10.2010 - Andrecs ym. v. komissio

(Asia F-96/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Stefan Robert Andrecs (Bryssel, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan komission 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suorittaman virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukauttamisen yhteydessä tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajien palkkoja, eläkkeitä ja muita lisiä mukautetaan 1.7.2009 alkaen ja joka ilmenee heidän palkkakuiteissaan

Vaatimukset

On kumottava päätös, jolla nimittävä viranomainen vahvisti kantajien palkkojen, eläkkeiden ja muiden henkilöstösääntöihin perustuvien lisien uuden määrän ja joka ilmenee muun muassa asianomaisten palkkakuiteista R6/2009 ja 01/2010, ja päätös, jolla nimittävä viranomainen hylkäsi päivämäärällä 24.6.2010 kantajien 29.3.2010 tekemän valituksen, siltä osin kuin mainituilla päätöksillä kieltäydytään korottamasta kantajien palkkoja, eläkkeitä ja henkilöstösääntöihin perustuvia lisiä 3,70 prosentilla niiden alkuperäiseen määrään nähden ja hylätään heidän vaatimuksensa koron maksamisesta heidän saatavinaan oleville määrille Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihin soveltaman korkokannan mukaan lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä siitä päivästä lukien, jolloin kyseisiä summia voidaan vaatia, siihen päivään saakka, jolloin ne on maksettu kokonaisuudessaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________