Language of document :

Žalba koju je 1. travnja 2021. podnio Olimp Laboratories sp. z o. o protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 27. siječnja 2021. u predmetu T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

(predmet C-219/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Olimp Laboratories sp. z o. o. (zastupnik: M. Kondrat, adwokat)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 24. lipnja 2021., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) utvrdio je da je žalba nedopuštena i da društvo Olimp Laboratories sp. z o. o. treba snositi vlastite troškove.

____________