Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 23. jūnijā - Andersson u.c. pret Komisiju

(lieta F-69/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Tommy Andersson, Brisele (Beļģija) u.c. (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt individuālos lēmumus par prasītāju lūgumu noraidīšanu, ar ko iecēlējinstitūcijai tika lūgts pieņemt pārejas pasākumus, lai 2005. un turpmākajos amatā paaugstināšanas gados garantētu vienlīdzīgu attieksmi un viņu iegūtās tiesības;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāji atsaucas uz tādiem pašiem pamatiem, kādi ir norādīti lietā F-47/06 1.

____________

1 - ES OV C 154, 01.07.2006., 25. lpp.