Language of document :

2006 m. lapkričio 20 d. Tarnautojų teismo nutartis Andersson ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-69/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 190, 2006 8 12, p. 35.