Language of document :

Žaloba podaná dne 22. června 2006 - Bakema v. Komise

(Věc F-68/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Nizozemsko) (zástupce: L. Rijpkema, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOUS) ze dne 22. března 2006;

nařídit OOUS zaměstnat žalobce ve funkční skupině IV, platové třídě 16;

prohlásit, že žalobci musí být vyplacena odpovídající částka ve formě náhrady škody.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý člen tzv. místního technického pomocného personálu (ALAT), byl přijat do zaměstnání jako smluvní zaměstnanec a zařazen do funkční skupiny IV, platové třídy 14.

Ve své žalobě žalobce tvrdí, že žalovaná nesprávně použila relevantní právní úpravu, zejména čl. 82 odst. 2 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců (PŘOZ) a článek 2 obecných prováděcích ustanovení (OPU) 49-2004. Žalobce tvrdí, že výklad pojmu "diploma" žalované obsaženého v těchto článcích je nesprávný a subjektivní. Při výpočtu jeho pracovních zkušeností měla žalovaná vzít v úvahu všechny činnosti, které žalobce vykovával po získání svého "kandidaatsdiploma".

Žalobce dále tvrdí, že, i když byl členem ALAT před přijetím do zaměstnání jako smluvní zaměstnanec, zásada stanovená v článku 86 PŘOZ by se měla na jeho případ použít. Podle této zásady je-li zaměstnanec přeřazen na jiné pracovní místo v rámci funkční skupiny, nesmí být zařazen do nižší platové třídy nebo platového stupně, než v jeho bývalém pracovním místě.

____________