Language of document :

Kanne 22.6.2006 - Bakema v. komissio

(Asia F-68/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Alankomaat) (edustaja: asianajaja L. Rijpkema)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 22.3.2006 tekemä päätös on kumottava

työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen on velvoitettava palkkaamaan kantaja tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 16

on todettava, että kantajalle on myönnettävä asianmukainen vahingonkorvaus.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on entinen ns. paikallinen teknisen avun toimihenkilö, on palkattu sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 14.

Kanteessaan kantaja väittää, että vastaaja sovelsi virheellisesti asian kannalta merkityksellistä lainsäädäntöä, erityisesti yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja yleisten täytäntöönpanosäännösten 49-2004 2 artiklaa. Kantajan mukaan vastaaja tulkitsi kyseisiin artikloihin sisältyvää "tutkintotodistuksen" käsitettä virheellisesti ja mielivaltaisesti. Kantajan työkokemusta laskiessaan vastaajan olisi pitänyt ottaa huomioon kaikki se työ, jonka kantaja suoritti saatuaan "kandidaatsdiploma"-nimisen tutkintotodistuksensa.

Kantaja väittää lisäksi, että vaikka hän olikin paikallinen teknisen avun toimihenkilö ennen kuin hänet palkattiin sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi, häneen on sovellettava yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 86 artiklassa säädettyä periaatetta. Tämä periaate edellyttää, että kun toimihenkilö vaihtaa toimea saman tehtäväryhmän sisällä, häntä ei voida luokitella alempaan palkkaluokkaan tai alemmalle palkkatasolle kuin aiempaa toimea varten on vahvistettu.

____________