Language of document :

2006 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Bakema prieš Komisiją

(Byla F-68/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Nyderlandai), atstovaujamas advokato L. Rijpkema

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. kovo 22 d. įgaliotos sudaryti darbo sutartis administracijos (ĮSDSA) sprendimą.

Nurodyti ĮSDSA priskirti ieškovą IV pareigų grupės 16 lygiui.

Nurodyti, kad ieškovui turi būti sumokėta atitinkama suma už patirtą žalą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, buvęs taip vadinamo vietinio techninio pagalbinio personalo (ALAT) narys, buvo įdarbintas kaip sutartininkas ir priskirtas IV pareigų grupės 14 lygiui.

Šiuo ieškiniu ieškovas teigia, kad atsakovė netinkamai taikė atitinkamus teisės aktus, ypač Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 82 straipsnio 2 dalies c punktą ir Bendrųjų įgyvendinančių nuostatų (BĮN) 49-2004 2 straipsnį. Ieškovas tvirtina, kad atsakovės termino "diplomas", kuris yra tuose straipsniuose, išaiškinimas yra klaidingas ir savavališkas. Apskaičiuodama darbo patirtį atsakovė turėjo įvertinti visą ieškovo veiklą, kuria jis užsiėmė gavęs "kandidaatsdiploma".

Toliau ieškovas teigia, kad net jei jis buvo VTPP narys iki tapdamas sutartininku, jam turi būti taikomas KTĮS 86 straipsnyje nustatytas principas. Pagal šį principą, jei darbuotojas pereina į kitas pareigas toje pačioje pareigų grupėje, jis negali būti priskirtas į žemesnį nei buvęs lygį ar pakopą.

____________