Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 3. dubna 2008 - Bakema v. Komise

(Věc F-68/06)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení do platové třídy - Funkční skupina IV - Diplom - Pracovní zkušenosti")

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Nizozemsko) (zástupci: L. Rijpkema a A. Kootstra, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým zamítla přeřadit žalobce z platové třídy 14 do platové třídy 16 funkční skupiny IV a považovat jeho "kandidaatsdiploma" za potvrzení úplného vysokoškolského vzdělání podle článku 82 PŘOZ a článku 2 OPU vztahujících se na postupy příjímání do zaměstnání a zaměstnávání smluvních zaměstnanců v Komisi

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterým orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zařadil R. J. Bakema do funkční skupiny IV, platové třídy 14, platového stupně 1 na základě smlouvy podepsané dne 25. října 2005 s Komisí Evropských společenství na místo smluvního zaměstnance, se ruší.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 212, 2.9.2006, s. 48.