Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 3. aprīļa spriedums - Bakema/Komisija

(lieta F-68/06) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Klasificēšana pakāpē - IV funkciju grupa - Diploms - Profesionālā pieredze

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Reint J. Bakema, Zuidlaren (Nīderlande) (pārstāvji - L. Rijpkema un A. Kootstra, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un M. Velardo)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar kuru atteikts pārklasificēt prasītāju no IV funkciju grupas 14. pakāpes 16. pakāpē un atzīt viņa "kandidaatsdiploma" par diplomu, kas apliecina pabeigtu universitātes izglītību saskaņā ar PDNK 82. pantu un VĪN par līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību Komisijā reglamentējošām procedūrām 2. pantu, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu klasificēt Bakema kungu IV funkciju grupas 14. pakāpes 1. līmenī saskaņā ar 2005. gada 25. oktobrī parakstīto līgumu starp Eiropas Kopienu Komisiju un viņu kā līgumdarbinieku;

prasību pārējā daļā noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 212, 2.9.2006, 48. lpp.