Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 3. aprila 2008 - Bakema proti Komisiji

(Zadeva F-68/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Uvrstitev v naziv - Funkcionalna skupina IV - Diploma - Poklicne izkušnje)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Nizozemska) (zastopnika: L. Rijpkema in A. Kootstra, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena prerazporeditev tožeče stranke iz naziva 14 v 16 v okviru funkcionalne skupine IV in ni bila upoštevana njena "kandidaatsdiploma" kot dokazilo o dokončani univerzitetni izobrazbi, kot je določeno v členu 82 PZDU in členu 2 SDI o postopkih zaposlovanja in dela pogodbenih uslužbencev Komisije.

Izrek sodbe

Odločba, s katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, R. J. Bakemo uvrstil v funkcionalno skupino IV, naziv 14, plačilni razred 1, na podlagi pogodbe, sklenjene 25. oktobra 2005, s katero je postal pogodbeni uslužbenec Komisije, se razglasi za nično.

V preostalem se tožba zavrne.

Stranki nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 212, 2.9.2006, str. 48.