Language of document : ECLI:EU:C:2011:476

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

Verica TRSTENJAK

esitatud 13. juulil 2011(1)


Kohtuasi C‑422/10(vt kohtuasi C‑322/10)1 – Algkeel: saksa.