Language of document : ECLI:EU:C:2011:476

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

VERICY TRSTENJAK

przedstawiona w dniu 13 lipca 2011 r.(1)

Sprawa C‑422/10(zobacz sprawa C-322/10, Zb.Orz. 0000, s. I-0000, s. I-0000)1 – Język oryginału: niemiecki.