Language of document :

2020 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-437/16 Italija / Komisija

(Byla C-623/20 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand

Kitos proceso šalys: Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį kaip nepagrįstą, jeigu Teisingumo Teismas manytų, kad bylos aplinkybės leidžia tai daryti;

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi šioje instancijoje ir pirmojoje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą Komisija nurodo tris pagrindus. Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisės klaida aiškinant Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 6 dalį ir aiškinant pareigą motyvuoti, taip pat su pareigos motyvuoti Bendrojo Teismo sprendimus pažeidimu. Pagrindą sudaro trys dalys.

Pirmoje dalyje nurodyta teisės klaida ir pareigos motyvuoti pažeidimas, kiek tai susiję su tikslu, kad kandidatai galėtų iškart pradėti dirbti; ši dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 137 punktu.

Antra dalis susijusi su Komisijai tenkančios neproporcingos įrodinėjimo naštos apibrėžimu ir pareigos motyvuoti pažeidimu; ši dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 113 punkto paskutiniu sakiniu, 138, 144 punktais, 147 punkto paskutiniu sakiniu, 157-161, 193 ir 197 punktais.

Trečia dalis susijusi su teisės klaida Komisijos pateiktose vidaus teisės nuostatose ieškant teisiškai privalomo akto; ši dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 132-135 punktais.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su įvairiais iškraipymais, kuriuos Bendrasis Teismas padarė vertindamas įrodymus, taip pat su teisės klaida.

Pirmas iškraipymas susijęs su Komisijos pirmininko pranešimo ir kolegijos atlikto jo patvirtinimo vertinimu; jis yra skundžiamo sprendimo 112-117 ir 138 punktuose.

Antras iškraipymas susijęs su Komisijos darbo tvarkos taisyklių ir jų taikymo tvarkos vertinimu; jis yra skundžiamo sprendimo 119-120 punktuose.

Trečias iškraipymas susijęs su skyriuje dėl kalbos reikalavimų, numatytų „Praktinių procedūrų vadove“, vertinimu atsižvelgiant į sprendimų priėmimo procedūrą ir šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 145-149 punktus.

Ketvirtas iškraipymas susijęs su pirma i-iii punktuose nurodytų dokumentų bendru neįvertinimu ir šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 132-137 ir 139 punktus.

Penktas iškraipymas susijęs su Komunikato SEC(2006)1489 final vertinimu ir šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 140-143 punktus.

Šeštas iškraipymas susijęs su informacijos apie kalbas, kurias vartoja audito srityje dirbantys Komisijos darbuotojai, vertinimu; dėl tų pačių sprendimo punktų Komisija taip pat nurodo teisės klaidą; abu šie trūkumai susiję su skundžiamo sprendimo 152-163 punktais.

Septintas iškraipymas susijęs su Audito Rūmų vidaus praktika kalbų srityje ir Audito Rūmų darbuotojų vartojamomis kalbomis; šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 172-188 punktus.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo atlikto kandidatų bendravimo kalbų vertinimo neteisėtumu; šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 219-224 punktus.

____________