Language of document :

Arkadiusz Kaminski 23. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-677/19: Polfarmex versus EUIPO - Kaminski

(kohtuasi C-626/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Arkadiusz Kaminski (esindajad: radcowie prawni E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Polfarmex S.A

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 28. jaanuari 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Arkadiusz Kaminski kohtukulud tema enda kanda.

____________