Language of document :

Personaldomstolens dom av den 12 mars 2009 - Hambura mot parlamentet

(Mål F-4/08)(1)

(Offentlig tjänst - Tillfälligt anställda - Rekrytering - Urvalsförfarande - Nekad tillträdelse - Meddelande om ledig tjänst PE/95/S - Ansökningshandlingen i Europeiska unionens officiella tidning har inte använts - Upptagande till sakprövning - Föregående administrativt förfarande)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Johannes Hambura (Soultzbach, Frankrike) (ombud: advokaten S. Hambura)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och K. Zejdová)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av personalavdelningens beslut av den 5 december 2007 att inte godta sökandens ansökan, ogiltigförklaring av uttagningsprov PE/95/S, område: läkare och göra om uttagningsprovet varit användning av en nedladdningsbar ansökningshandling tillåts.

Domslut

Talan ogillas.

Johannes Hambura ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 92, 12.04.2008, s. 50.