Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.10.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-3/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Toimielimen kieltäytyminen päätöksen kääntämisestä - Selvästi täysin perusteeton kanne - Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin jättää kääntämättä kirjelmä kantajan valitsemalle kielelle - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Marcuccion kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Marcuccio velvoitetaan korvaamaan tuomioistuimelle 1000 euroa.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 68.