Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

7 octombrie 2009

Cauza F‑3/08

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Refuz al unei instituții de a traduce o decizie – Acțiune vădit nefondată – Articolul 94 din Regulamentul de procedură”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită anularea deciziei Comisiei de a refuza să îi trimită traducerea în limba italiană a unei decizii anterioare și obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea reclamantului ca vădit nefondată. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată. Obligă reclamantul la plata către Tribunal a sumei de 1 000 de euro.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Obligația de solicitudine care incumbă administrației – Obligația de a adresa unui funcționar o decizie individuală redactată într‑o limbă pe care acesta o cunoaște în mod aprofundat

[art. 21 CE; Carta drepturilor fundamentale, art. 41 alin. (4); Regulamentul intern al Comisiei, anexă, punctul 4]

În temeiul obligației de solicitudine a instituțiilor, acestora le revine obligația de a adresa unui funcționar o decizie individuală redactată într‑o limbă pe care acesta o cunoaște în mod aprofundat.

Nu se poate deduce nici din articolul 21 al treilea paragraf CE, nici din cuprinsul punctului 4 din Codul de bună conduită administrativă, nici din articolul 41 alineatul (4) din Carta drepturilor fundamentale că orice decizie adresată de o instituție comunitară unuia dintre funcționarii săi ar trebui redactată în limba în care a fost inițiată corespondența. Astfel, aceste dispoziții nu sunt aplicabile raporturilor dintre instituții și agenții lor decât atunci când aceștia din urmă adresează un text instituțiilor în simplă calitate de cetățeni ai Uniunii, și nu în calitatea lor de funcționari sau de alți agenți ai Comunităților. În cazul în care instituțiile ar fi obligate, în toate situațiile, să răspundă la solicitarea unui funcționar în aceeași limbă ca cea utilizată în respectiva solicitare, aceasta ar face ca instituțiile să fie confruntate cu dificultăți insurmontabile.

(a se vedea punctele 29-33)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 martie 2000, Rudolph/Comisia, T‑197/98, RecFP, p. I‑A‑55 și II-241, punctul 46; 7 februarie 2001, Bonaiti Brighina/Comisia, T‑118/99, RecFP, p. I‑A‑25 și II-97, punctul 13; 17 mai 2006, Lavagnoli/Comisia, T‑95/04, RecFP, p. I‑A‑2-121 și II‑A-2-569, punctul 48

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Duyster/Comisia, F‑51/05 și F‑18/06, RepFP, p. I‑A‑1-0000 și II‑A-1-0000, punctele 58 și 59