Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. května 2007 - López Teruel v. OHIM

(Věc F-97/06)1

(Úředníci - Invalidita - Zamítnutí žádosti o ustavení výboru pro otázky invalidity)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španělsko) (zástupci: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupce: M. I. de Medrano Caballero, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OHIM ze dne 2. září 2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustavení výboru pro otázky invalidity pověřeného posouzením její neschopnosti plnit úkoly odpovídající jejímu postavení a jejího práva na invalidní důchod.

Výrok rozsudku

1)    Rozhodnutí ze dne 6. října 2005, kterým Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) zamítnul žádost A. López Teruel o ustavení výboru pro otázky invalidity, se zrušuje.

2)    OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 24.