Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 mai 2007 - López Teruel/OAPI

(Cauza F-97/06)1

(Funcționari - Invaliditate - Respingerea cererii privind constituirea unei comisii pentru invaliditate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spania) (reprezentanți: G. Vandersanden, L. Levi și C. Ronzi, avocats)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentanți: M. I. de Medrano Caballero, agent)

Obiectul

Anularea deciziei OAPI din 2 septembrie 2005 de respingere a cererii reclamantei privind constituirea unei comisii pentru invaliditate însărcinate cu evaluarea incapacității sale de a-și îndeplini funcțiile corespunzătoare postului său și a dreptului său de a beneficia de o pensie de invaliditate

Dispozitivul

Anulează decizia din 6 octombrie 2005 a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) de respingere a cererii doamnei López Teruel având ca scop convocarea unei comisii pentru invaliditate.

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 24.