Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2007 - López Teruel/ÚHVT

(vec F-97/06)1

(Úradníci - Invalidita - Zamietnutie žiadosti o zvolanie posudkovej komisie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španielsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: I. de Medrano Caballero, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia ÚHVT z 2. septembra 2005, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o zvolanie posudkovej komisie, ktorá mala posúdiť jej neschopnosť plniť pracovné povinnosti a jej nárok na invalidný dôchodok

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie zo 6. októbra 2005, ktorým Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zamietol žiadosť pani López Teruel o zvolanie posudkovej komisie, sa zrušuje.

2.    ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 24.