Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 22 maj 2007 - López Teruel mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-97/06)(1)

(Tjänstemän - Invaliditet - Avslag på ansökan om att en invaliditetskommitté skulle tillsättas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden, L. Levi och C. Ronzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån (ombud: M.I. de Medrano Caballero)

Saken

Ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns beslut av den 2 september 2005 att avslå sökandens ansökan om att en invaliditetskommitté skulle tillsättas för att bedöma huruvida hon är oförmögen att utföra de uppgifter som motsvarar hennes tjänst och huruvida hon har rätt till invaliditetspension.

Domslut

Det beslut som fattats av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 oktober 2005 innebärande avslag på Adelaida López Teruels ansökan om att en invaliditetskommitté skulle tillsättas ogiltigförklaras

Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.09.2006