Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. május 22-i ítélete - López Teruel kontra OHIM

(F-99/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Betegszabadság - Szabálytalan hiányzás - Független orvos eljárása - A független orvos kijelölésének határideje)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanyolország) (képviselők: G. Vandersanden, L. Levi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. I. de Medrano Caballero meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes betegszabadságáról szóló, a személyzeti szabályzat 59. cikke (1) bekezdésében említett független orvos megállapításai alapján hozott, 2005. október 20-i határozatának megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2005. október 20-i határozatát megsemmisíti annyiban, amennyiben az Adelaida López Teruel 2005. február 8. és 20., illetőleg 2005. április 7. és augusztus 20. közötti hiányzását igazolatlannak tekinti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az OHIM maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Adelaida López Teruelnél felmerült költségek felét.

____________

1 - HL C 249., 2006.10.14., 18. o.