Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 22 maj 2007 - López Teruel mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-99/06)(1)

(Tjänstemän - Sjukledighet - Otillåten frånvaro - Skiljeförfarande - Frist för att utse den oberoende läkaren)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden, L. Levi och C. Ronzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: M. I. de Medrano Caballero)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 oktober 2005 om den sjukledighet som sökanden tog ut efter det att den läkare som avses i artikel 59.1 i tjänsteföreskrifterna hade avgett sina slutsatser.

Domslut

Det beslut som meddelats av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 20 oktober 2005 ogiltigförklaras i den del Adelaida López Teruels frånvaro mellan den 8 och den 20 februari 2005 och mellan den 7 april och den 2 augusti 2005 betraktas som otillåten.

Talan ogillas i övrigt.

Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av Adelaida López Teruels rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 249, 14.10.2006, s. 18.