Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 15. märtsi 2007. aasta määrus - Simon versus Euroopa Kohus ja komisjon

(Kohtuasi F-100/06)1

Kohtumenetluse keel: ungari

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 294, 2.12.2006, lk 65.