Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 15.3.2007 - Simon v. yhteisöjen tuomioistuin ja komissio

(Asia F-100/06)1

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 294, 2.12.2006, s. 65.