Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék 2007. március 15-i végzése - Simon kontra Bíróság és Bizottság

(F-100/06. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: magyar

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 294., 2006.12.2., 65. o.