Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 15. marta rīkojums - Simon/Tiesa un Komisija

(lieta F-100/06)1

Tiesvedības valoda - ungāru

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 294, 02.12.2006., 65. lpp.