Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din data de 15 martie 2007 - Simon/Curtea de Justiție si Comisia

(Cauza F-100/06)1

Limba de procedură: maghiara

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei de pe rol.

____________

1 - JO C 294, 2.12.2006, p.65.