Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 15 mars 2007 - Simon mot domstolen och kommissionen

(Mål F-100/06)(1)

Rättegångsspråk: ungerska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 294, 2.12.2006, s. 65.