Language of document :

Kanne 24.8.2006 - Lohiniva v. komissio

(Asia F-98/06)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Asianosaiset

Kantaja: Risto Lohiniva (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja V. Teperi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 30.5.2006 tekemä päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava

on todettava, että kantajalla on edelleen oikeus siirtää nettopalkastaan 35 % maakohtaisella siirtokertoimella tarkistettuna Suomeen 16.1.2006 alkaen,

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja siirsi vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan perusteella kotimaahansa Suomeen osan palkastaan, jota oli tarkistettu kertoimella. Komission ja jäsenmaiden välisen virkamiesten vaihto-ohjelman puitteissa hän siirtyi Suomeen vuosien 2004 ja 2005 aikana. Tämän ajanjakson aikana komissio maksoi kantajan koko palkan Suomeen, ja koko maksuun sovellettiin Suomen korjauskerrointa. Kantajan palattua Brysseliin tammikuussa 2006, häneltä evättiin mahdollisuus siirtää Suomeen palkastaan uudelleen osuus, jonka hän ennen siirtoaan oli sinne siirtänyt. Tältä osin hallinto katsoi, että edellä mainittua säännöstä oli muutettu uusien henkilöstösääntöjen tultua voimaan ja että kantaja ei täyttänyt henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä edellytystä kyseisen edun säilyttämisen osalta.

Kantaja väittää kanteessaan, että hän kuuluu henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tilanteen piiriin, koska hän on ollessaan siirrettynä Suomeen saanut tehdä palkansiirron kuten ennen sinne siirtymistäänkin.

____________