Language of document :

Tožba, vložena 24. avgusta 2006 - Lohiniva proti Komisiji

(Zadeva F-98/06)

Jezik postopka: finščina

Stranke

Tožeča stranka: Risto Lohiniva (Bruselj, Belgija) (zastopnik: V. Teperi, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe Organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 30. maja 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

razsodi naj se, da tožeča stranka obdrži pravico do prenosa 35% njene neto plače na Finsko, znesek, kot je bil popravljen s prenosnim količnikom za posamezno državo, od 16. januarja 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka naj bi na Finsko, v njeno matično državo, prenesla del svoje plače, kot je bil popravljen s količnikom, v skladu s členom 17 Priloge VII starih Kadrovskih predpisov. V okviru programa izmenjave uradnikov med Komisijo in državami članicami, je bil količnik na Finskem spremenjen v letih 2004 in 2005. V tem obdobju ji je Komisija na Finskem izplačala njeno celotno plačo, povečano na podlagi prenosnega količnika. Ob njeni vrnitvi v Bruselj, januarja 2006, tožeča stranka ni mogla ponovno začeti s prenosom dela svoje plače na Finsko, ki naj bi bil tja poslan pred premestitvijo. Glede na to je uprava navedla, da je bila zgoraj navedena določba spremenjena po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov in da tožeča stranka ni izpolnjevala pogoja, določenega v členu 17(2)(a) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za ohranitev te ugodnosti.

Tožeča stranka v svoji tožbi zatrjuje, da če je imela pravico do prenosa, tako med premestitvijo na Finsko, kot pred tem, za njen primer velja domneva iz člena 17(2)(a) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

____________