Language of document :

Προσφυγή της 11ης Αυγούστου 2006 -Taruffi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-95/06)

Γλώσσα διαδικασίας: γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Adrien Taruffi (Schouweiler, Λουξεμβούργο) (Εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, avocats)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να αναγνωρίσει τον παράνομο χαρακτήρα του άρθρου 4, παράγραφος 1, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 45 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως (ΚΥΚ) που θέσπισε η Επιτροπή με απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2004,

να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής περί καθορισμού των μορίων προαγωγής και των μορίων προτεραιότητας που έλαβε ο προσφεύγων κατά τις προαγωγές του 2004 και του 2005, καθώς και τις αποφάσεις να μην περιληφθεί ο προσφεύγων στον κατάλογο προακτέων που κατάρτισε η επιτροπή προαγωγών και στον κατάλογο προαχθέντων στον βαθμό Β*10 υπαλλήλων κατά τις προαγωγές του 2004,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του ο προσφεύγων προβάλλει ότι δεν έγινε πραγματική εξέταση των προσόντων του στο πλαίσιο της αξιολογήσεως στην οποία προέβη η επιτροπή προαγωγών, κατόπιν της θετικής απαντήσεως της διοικήσεως στην πρώτη διοικητική ένστασή του.

Όσον αφορά τις προαγωγές του 2004, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι υπήρξε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως συνιστάμενη στο ότι, κατά τις προαγωγές του 2004, έγινε σύγκριση των προσόντων του με εκείνα των υπαλλήλων που υπάγονται στον προϋπολογισμό "έρευνα", ενώ, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, ο ίδιος υπαγόταν στον προϋπολογισμό "λειτουργία".

Όσον αφορά τις προαγωγές του 2005, ο προσφεύγων θεωρεί παράνομη την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων που ακολούθησε η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία, καίτοι ο προσφεύγων είχε ενταχθεί σε δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις και παρά το γεγονός ότι, για το πρώτο τμήμα του 2004, είχε καταρτιστεί ενδιάμεση έκθεση περιλαμβάνουσα τη χορήγηση μορίων προαγωγής, εντούτοις μόνον η γενική διεύθυνση που είναι αρμόδια για την κατάρτιση της τελικής εκθέσεως είναι αρμόδια και για τη χορήγηση των μορίων προτεταιότητας.

Εν γένει, ο προσφεύγων φρονεί ότι οι προσφεύγουσες εκδόθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ, διότι ως αποφασιστικό κριτήριο προκρίθηκε η αρχαιότητα και όχι τα προσόντα.

____________