Language of document :

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset - Taruffi kontra Bizottság

(F-95/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikkének a 2004. december 23-i bizottsági határozattal elfogadott általános végrehajtási rendelkezései 4. cikkének (1) bekezdése jogellenes;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a 2004. és a 2005. évi előléptetési időszak alapján adott érdem- és elsőbbségi pontokat megállapító, valamint az előléptetési bizottság döntését követően összeállított érdem szerinti listára és a 2004. évi előléptetési időszak alapján a B*10-es besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára a felperes nevét fel nem vevő bizottsági határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az alperes előadja, hogy érdemeit nem vizsgálták ténylegesen az előléptetési bizottság által azt követően végzett értékelése során, hogy az adminisztráció pozitív választ adott első panaszára.

A 2004. évi előléptetési időszakot illetően a felperes különösen nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik, minthogy álláspontja szerint a 2004. évi előléptetési időszakra vonatkozó érdemeit a "kutatás" költségvetési helyéhez sorolt tisztviselőkéivel hasonlították össze, noha ebben az előléptetési időszakban a "működés" költségvetési helyéhez tartozott.

A 2005. évi előléptetési időszakot illetően a felperes jogellenesnek véli az általános végrehajtási rendelkezések 4. cikke (1) bekezdésének a Bizottság által elfogadott értelmezését, miszerint még akkor is, ha a felperes két különböző főigazgatóságon dolgozott és a 2004. év első felére az érdempontjait megállapító közbenső értékelő jelentés készült, a felperes elsőbbségi pontjainak megállapítására kizárólag a végleges értékelő jelentést elkészítő főigazgatóság az illetékes.

Általánosságban a felperes úgy ítéli meg, hogy a megtámadott határozat meghozatalára a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésével került sor, amennyiben meghatározó szempontként az érdem helyett a szolgálati időt vették figyelembe.

____________