Language of document :

2006. augusztus 25-én benyújtott kereset - Lopez Teruel kontra OHIM

(F-99/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spanyolország) (képviselők: G. Vandersanden, L. Levi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a személyzeti szabályzat 59. cikke (1) bekezdésében szereplő független orvos véleménye alapján hozott, 2005. október 20-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes által 2006. január 20-án benyújtott panaszt elutasító, 2006. május 17-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az OHIM tisztviselője, a 2005. április 7. és augusztus 7. közötti munkahelyi hiányzására vonatkozó orvosi igazolásokat nyújtott be. Az OHIM kétségbe vonta ezeknek az igazolásoknak az érvényességét, és a felperessel szemben orvosi vizsgálatokat írt elő. E vizsgálatok alapján az OHIM elrendelte, hogy a felperes jelenjék meg munkahelyén 2005. augusztus 2-tól. A felperes kérésére a személyzeti szabályzat 59. cikkének (1) bekezdése alapján indított, független orvos részvételével lefolytatott felülvizsgálati eljárás megerősítette a felperes hiányzásának szabálytalanságát.

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapot ad elő, amelyek közül az elsőt a fent említett rendelkezés ötödik és hatodik albekezdésére alapítja. Az ötödik albekezdést illetően a felperes a hiányzási napoknak az OHIM által az orvosi vizsgálatokat követően szabálytalannak minősített számolását kifogásolja. A hatodik albekezdést illetően a felperes úgy ítéli meg egyrészt, hogy a kinevezésre jogosult hatóság szabálytalanul jelölte ki egyoldalúan a független orvost, noha a harmadik orvos kijelölésével kapcsolatban nem volt nézetkülönbség az intézmény orvosa és a felperes orvosa között. Másrészt az említett albekezdésében szereplő ötnapos határidő a felperes szerint csak attól az időponttól folyik, amikor az intézmény orvosa kapcsolatba lépett a tisztviselő orvosával. Másodlagosan, a felperes álláspontja szerint e határidő nem jogvesztő.

Második jogalapjában a felperes a független orvos véleményének téves indokolására és szabálytalanságára hivatkozik; álláspontja szerint az ebben a véleményben található végkövetkeztetések nem egyeztethetők össze a véleményben foglalt orvosi megállapításokkal.

Harmadik jogalapjában a felperes a gondoskodási kötelezettség, a gondos ügyintézés elve, az átláthatóság elve és a védelemhez való jog megsértésére hivatkozik.

____________