Language of document :

2006. augusztus 31-én benyújtott kereset - Simon Balázs Dániel kontra Bíróság és Bizottság

(F-100/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Simon Balázs Dániel (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Magyar György ügyvéd)

Alperesek: az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg i) a Bíróság kinevezésre jogosult hatósága 2006. február 23-i határozatát; ii) a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága 2006. március 3-i határozatát; iii) a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága 2006. május 30-i határozatát; iv) a Bíróság kinevezésre jogosult hatósága 2006. június 27-i határozatát annyiban, amennyiben e határozatok megfosztják a felperest a próbaidős tisztviselővé történt 2004. július 16-i hatályú kinevezéséből eredő jogaitól, így szenioritásától és fokozatától, valamint a 2005. április 16-i hatályú véglegesítéséből eredő jogaitól, így véglegesített státuszától;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alpereseket a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az F-58/06. sz.1 eljárás megindítását követően a felperes jelen ügyben egyrészt a Bíróságnak a felperes által a 2005. október 28-i memorandumában felajánlott lemondást elfogadó határozatait, másrészt a Bizottságnak a felperest A*5 besorolási fokozatba besoroló határozatait vitatja.

Keresetének alátámasztására a felperes két jogalapot hoz fel, az elsőt a személyzeti szabályzatban biztosított jogokról való lemondás tilalma elvének megsértésére és a szerzett jogok sérelmére, a másodikat a hatáskörrel való visszaélésre és a szerzett jogok sérelmére alapítja.

Első jogalapja keretében a felperes különösen arra hivatkozik, hogy 2005. október 28-i memorandumában szándéka nem a tisztviselői kar elhagyására, hanem csak a munkahely- és munkakörváltásra irányult. Így nem veszítette volna el szerzett jogait.

Második jogalapja keretében a felperes különösen azt állítja, hogy még ha feltételezzük is, hogy memorandumában tisztviselői státuszáról mondott le, ez a lemondás azért jogellenes, mert az alperesek ezt az egyik intézményből a másikba történő de facto áthelyezés lehetőségének feltételéül szabták. Mindemellett a felperes hivatkozik arra, hogy amennyiben a Bíróság A*7 besorolási fokozatú tisztviselőnek nevezte ki, a felperes eleget tesz e fokozatba történő besoroláshoz előírt feltételeknek, így a Bizottság által az A*5 besorolási fokozatba történt besorolása hatáskörrel való visszaélést valósít meg, amely megfosztja szerzett jogaitól.

____________

1 - HL C 190., 2006.8.12., 35. o.