Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

19. juuli 2007

Kohtuasi F‑98/06

Risto Lohiniva

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega R. Lohiniva palub tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 30. mai 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus komisjoni otsuse peale, millega keelduti talle alates sellest, kui ta pärast teenistusaega Soomes viidi üle Brüsselisse, võimaldamast kanda 35% tema igakuise netotöötasu üle sellesse riiki vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artiklile 17.

Otsus: Kohtuasi F‑98/06: Lohiniva vs. komisjon kustutatakse Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Komisjon maksab hagejale vaidluse lõplikuks lahendamiseks, sh seoses tema kohtukulude hüvitamisega, 5000 eurot. Komisjoni kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 87 lõike 5 teine lõik ja artikli 98 esimene lõik; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)