Language of document :

2020 m. sausio 7 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Vodafone GmbH

(Byla C-5/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atsakovė: Vodafone GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento 2015/21201 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad galutinių paslaugų gavėjų teisė naudotis savo interneto prieigos paslauga pasirinktuose galiniuose įrenginiuose taip pat apima teisę naudotis interneto prieigos paslauga kituose galiniuose įrenginiuose (kitame išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje) per galinį įrenginį (pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį), kuris yra tiesiogiai prijungtas prie viešojo telekomunikacijų tinklo sąsajos (dalijimasis internetu (anglų k. tethering))?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar šio reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalis reikia aiškinti taip, kad galutinio paslaugų gavėjo teisė pasirinkti galinį įrenginį neleistinai ribojama tuo atveju, kai dalytis internetu su kitais įrenginiais nedraudžiama pagal sutartį ir tokia galimybė nėra ribojama techniškai, bet pagal sutartinę nuostatą dalijantis internetu suvartotam duomenų kiekiui, kitaip nei nesidalijant internetu suvartotam domenų kiekiui, netaikomas pasiūlytas nulinis mokesčio tarifas (zero-rating), o taip suvartoti duomenys įskaitomi į bazinį kiekį ir, šį viršijus, apmokestinami atskirai?

____________

1 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015, p. 1).